Interim manažer: Krizový štít i motor růstu pro vaše podnikání

Interim Manager

Interim manažer: Kdo to je?

Interim manažer je zkušený manažer, kterého si firma najímá na dobu určitou, aby vyřešil specifický problém, krizi nebo vedl projekt. Není to klasický zaměstnanec, ale spíše externí konzultant s rozsáhlými pravomocemi. Jeho úkolem je přinést do firmy nové znalosti, zkušenosti a objektivní pohled.

Kdy firma interim manažera potřebuje?

Interim manažer je ideálním řešením v situacích, kdy firma potřebuje rychle a efektivně vyřešit krizi, řídit změnu nebo překlenout dočasnou personální mezeru. Firmy se na interim manažery obracejí v případech, jako je restrukturalizace, expanze na nové trhy, implementace nových systémů, náhlý odchod klíčového manažera nebo řízení projektu s pevně daným časovým rámcem. Interim manažer přináší do firmy okamžitě využitelné zkušenosti, expertízu a objektivní pohled na věc. Díky své nezávislosti a flexibilitě dokáže rychle identifikovat problémy, navrhnout a implementovat efektivní řešení a připravit firmu na budoucí výzvy.

Výhody interim managementu

Interim management nabízí flexibilní řešení pro společnosti v různých situacích. Firmy získávají zkušeného manažera s okamžitým nástupem a potřebnými znalostmi pro řešení specifických projektů, krizových situací nebo transformací. Interim manažeři přinášejí objektivní pohled, nezatížený firemní kulturou, a efektivně řídí změny. Díky svým zkušenostem a znalostem best practices z různých odvětví zavádějí inovativní řešení a optimalizují procesy. Navíc je jejich působení časově omezené, což firmám umožňuje pružně reagovat na měnící se potřeby trhu bez dlouhodobých závazků.

Jak vybrat interim manažera?

Výběr správného interim manažera je klíčový pro překonání krátkodobých výzev a dosažení vašich obchodních cílů. Začněte jasnou definicí vašich potřeb a cílů projektu. Zvažte, zda potřebujete specialistu na restrukturalizaci, řízení změn, expanzi na nové trhy, nebo jinou oblast. Oslovte renomované společnosti specializující se na interim management a projděte si profily a reference potenciálních kandidátů. Důležitá je relevantní zkušenost v oboru, silné leadership dovednosti a schopnost rychle se adaptovat na nové prostředí. Nepodceňujte ani osobní schůzku, která vám umožní lépe zhodnotit, zda se kandidát hodí do vaší firemní kultury.

Náklady na interim management

Interim management není o levných řešeních. Naopak, jde o investici do zkušeností a rychlého řešení krizových situací. Cena za interim manažera se liší podle délky projektu, náročnosti úkolu a seniority manažera. Obecně se denní sazba pohybuje od 20 000 Kč do 50 000 Kč. Kromě denní sazby je potřeba počítat s dalšími náklady, jako jsou cestovní výdaje, ubytování a případně i náklady na tým, který s manažerem spolupracuje. Před uzavřením smlouvy je důležité detailně probrat očekávání a stanovit jasné cíle projektu. Transparentnost a otevřená komunikace jsou klíčem k úspěšné spolupráci.

Interim management: Trendy a budoucnost

Interim management zažívá v České republice raketový růst. Firmy čím dál častěji sahají po zkušených manažerech na přechodnou dobu, a to z mnoha důvodů. Mezi ty hlavní patří potřeba rychle nahradit klíčového zaměstnance, řízení změn a restrukturalizace, doplnění specifických znalostí a zkušeností nebo zajištění kontinuity chodu firmy. Trendem je i rostoucí poptávka po interim manažerech v oblasti digitalizace, e-commerce a udržitelnosti. Budoucnost interim managementu v Česku je slibná. Očekává se, že tento segment trhu bude i nadále dynamicky růst, a to i díky rostoucí popularitě flexibilních forem práce a rostoucímu povědomí o benefitech interim managementu.

Publikováno: 14. 06. 2024

Kategorie: podnikání

Autor: Tomáš Durčák

Tagy: interim manager | informace o pozici interim managera