Via SMS půjčka - Rychlá online půjčka

Půjčka je realizována díky návštěvě internetových stránek ViaSMS.cz, kde si potenciální zákazník formou kalkulátoru vybere peněžní výši své půjčky a dobu, do které ji hodlá splatit. Na základě této doby si společnost ViaSMS účtuje úrok. Následně je nutné kliknout na políčko „Získat půjčku“. O okamžité vyřízení se starají vyškolení zaměstnanci firmy ViaSMS. Půjčka je následně realizována a po rozhodnutí o poskytnutí úvěru jsou finanční prostředky v horizontu několika minut převedeny na bankovní konto žadatele. Rychlost zápisu prostředků na bankovní účet žadatele závisí následně pouze na vlastní bance, u které má žadatel svůj účet založený. Následně může držitel finančních prostředků, které mu poskytla Via SMS půjčka, využít na realizaci svých plánů. Samozřejmě je nutné, aby byla půjčka včas splacena a nevznikaly zbytečně dodatečné penále. ViaSMS půjčka je populární především pro jednoduchost vyřízení.

ViaSMS půjčka

ViaSMS půjčka musí být pochopitelně splacena v předem dohodnutém termínu. Pro splacení půjčky poskytované firmou Via SMS s.r.o. využijte bankovní převod, za tímto účelem bude žadateli při sjednání půjčky v uživatelském profilu vygenerován jednorázový platební příkaz. Platební příkaz může být realizován buď elektronicky, nebo přímo v bance. Efektivita tohoto systému byla řádně ověřena pracovníky firmy Via SMS. Podvod ze strany klientů je tudíž vyloučen. Od firmy ViaSMS je poskytnuta SMS půjčka ihned úplně každému.

SMS půjčka pro problémové klienty

Při poskytnutí SMS půjčky pro problémové klienty se může stát, že je nutné splatnost úvěru prodloužit. Platba, po které firma Via SMS s.r.o. dobu splatnosti úvěru prodlouží, musí být realizována formou převodu prostředků na bankovní účet Via SMS. Splatnost úvěru může být navýšena až o 30 dní, nicméně vždy musí být uhrazen manipulační poplatek, jehož výši se žadatel dozví formou kalkulátoru na webu ViaSMS.cz. Navýšena může být jak SMS půjčka do 1000 korun, tak i vyšší sumy. Populární je v poslední době navýšení splatnosti, kterou disponuje SMS půjčka do 5000. Výpočet manipulační částky a délka prodloužení doby splatnosti je pečlivě vypočítána systémem společnosti ViaSMS. Podvod je totiž zásadním rizikem, které se může v souvislosti se změnou podmínek poskytnutí úvěru (doba splatnosti) objevit. Pokud tedy potřebujete rychle finance, jsou pro Vás krátkodobé SMS půjčky do 5000 ideálním řešením.

Via SMS kontakt
ViaSMS půjčku lze získat v pouhých 3 krocích. Foto: viasms.cz

Je půjčka od Via SMS podvod?

Pokud je Via SMS půjčka splacena po své smluvené době splatnosti, plynou ze situace pro dlužníka pochopitelně dodatečné sankce. Dlužník je v tu chvíli povinen zaplatit smluvní poplatek čítající čtvrtinu procenta z původní dlužné částky za každý den prodlení, k tomu dále poplatek za upomínku v celkové výši 250 Kč. Celková výše smluvních poplatků a pokut by neměla převýšit původní hodnotu půjčky. Pokud tedy Vaše SMS půjčka do 2000 není splacena včas, neměly by ani Vaše penále přesáhnout hodnotu 2000. Pozdní platby samozřejmě ovlivňují i dlužníkovu kreditní historii a bonitu. Takováto negativní kreditní historie následně zamezuje možnost poskytnutí úvěru na zboží, služby, stejně jako odklad platebních podmínek nebo poskytnutí leasingu nebo bankovní půjčky u jiných bankovních institucí.

Další SMS půjčka bez registračního poplatku tak pro opakovaného nesolventního dlužníka nepřipadá u žádných bankovních institucí v úvahu. V případě nesplacení úvěru je realizován proces vymáhání pohledávek firmy ViaSMS. Podvod ze strany dlužníka je tudíž zcela vyloučen a náklady spojené s vymáháním jdou rovněž za dlužníkem. Další informace naleznete na internetových stránkách www.ViaSMS.cz.

SMS půjčka bez registračního poplatku

ViaSMS podvod
Náhled na formulář. Půjčka od Via SMS podvod rozhodně není! Foto: viasms.cz

Při sjednání půjčky skrze ViaSMS.cz je povinností zájemce o půjčku uhradit takzvaný registrační poplatek, který dosahuje v současné době výše 1 Kč. Často se objevují dotazy, zda existuje i SMS půjčka bez 1 Kč, nicméně tento registrační poplatek nelze v současné době opomenout a pro úspěšné završení sjednání půjčky je nutné jej uhradit, a to skrze číslo účtu a variabilní symbol, které žadatel o půjčku nalezne ve svém uživatelském profilu. Na uživatelský profil se lze přihlásit na webu www.ViaSMS.cz. Pokud je zaslána žádost a VIA SMS půjčka stále není schválena, nejspíše to znamená, že nebyl tento registrační poplatek uhrazen.

Jakmile bude ze strany poskytovatele půjčky obdržena tato platba, bude žadateli zaslána informační SMS jako potvrzení, že registrace je úplná. Dalším krokem bude vyřízení žádosti o úvěr od společnosti ViaSMS. Podvod v podobě falešné identity žadatele není díky tomuto registračnímu poplatku provedeného z transparentního účtu možný. Mezi další často diskutované dotazy také patří odstoupení od SMS půjčky, taková možnost není za normálních okolností po sjednání půjčky a poskytnutí financí možná.

SMS půjčka ihned úplně každému!

Protože jsem nedávno sám potřeboval menší finanční prostředky pro uskutečnění svých plánů a zároveň jsem si nechtěl brát rozsáhlé půjčky u větší bankovní instituce, rozhodl jsem se využít možnosti VIA SMS půjčky a našel jsem cestu na web www.ViaSMS.cz. Nejprve jsem se rozhodl prozkoumat věrohodnost společnosti a do vyhledávače jsem zadal heslo Via SMS podvod. Nicméně i po dlouhém hledání jsem nacházel samé pozitivní reakce, které svědčily o věrohodnosti a profesionalitě společnosti ViaSMS. Po letmém pročtení webu jsem se rozhodl pro menší půjčku nepřesahující hodnotu 4500 Kč.

Jednoduchou formou počítadla mi byla vypočtena ideální doba splatnosti a suma, kterou jsem musel do té doby splatit. Po vyplnění registrace a schválení mé půjčky (což proběhlo zhruba do hodiny od registrace mého účtu) mi byly do dalšího dne bez problému vyplaceny peněžní prostředky společnosti Via SMS. Podvod tedy může být praxí jiných firem, rozhodně ne však v případě společnosti ViaSMS. Pokud se i tedy i Vy nacházíte v situaci, kdy byste dokázali využít menší obnos, rozhodně Vám za sebe mohu společnost ViaSMS doporučit.

Publikováno: 17. 10. 2023

Autor: Karel Čapek

Tagy: Via SMS | ViaSMS půjčka | Via SMS půjčka | ViaSMS.cz | ViaSMS podvod