Výpis z trestního rejstříku poštou: Jak na to?

Výpis Z Trestního Rejstříku Pošta

Obsah článku:
  1. Správné kolky Pro získání výpisu z trestního rejstříku poštou je nezbytné uhradit správní poplatek. Ten činí v roce 2023 částku 100 Kč. Platbu je možné provést kolkovou známkou. Kolková známka musí být vylepena na žádosti o vydání výpisu. Důležité je, aby kolková známka byla platná. Její platnost ověřte na zadní straně známky, kde je uvedeno datum platnosti. Nepoužívejte poškozené nebo neplatné kolky. V případě pochybností se obraťte na příslušný úřad, kde vám poradí s výběrem a použitím správné kolkové známky. Kromě kolkové známky je možné poplatek uhradit i jinými způsoby, například bankovním převodem. Informace o dalších možnostech platby naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Pamatujte, že žádost o výpis z trestního rejstříku bez úhrady správního poplatku vám bude vrácena jako nevyřízená. Důkaz totožnosti Dodací adresa Výpis z trestního rejstříku si můžete nechat zaslat i poštou. Je to sice trochu staromódní způsob, ale pro někoho může být pohodlnější než online žádost. Stačí si stáhnout formulář “Žádost o výpis z trestního rejstříku”, který najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Vyplněný a podepsaný formulář pak pošlete na adresu Rejstříku trestů, Soudní 9, 170 68 Praha 7. Nezapomeňte k žádosti přiložit kopii vašeho dokladu totožnosti a správní poplatek. Výpis vám bude doručen do vlastních rukou na adresu, kterou uvedete v žádosti.Doba vyřízení Doba vyřízení výpisu z trestního rejstříku poštou se obvykle pohybuje okolo 5 až 10 pracovních dnů od doručení vaší žádosti Rejstříku trestů. Je důležité si uvědomit, že tato doba je pouze orientační a může se lišit v závislosti na aktuální vytíženosti Rejstříku trestů a České pošty. V případě zvýšeného počtu žádostí, například po novém roce, může být doba vyřízení delší. Pro urychlení celého procesu je důležité podat žádost o výpis z trestního rejstříku poštou kompletně a správně vyplněnou, včetně všech požadovaných příloh a poplatku. V případě, že vaše žádost nebude obsahovat všechny náležitosti, bude vás Rejstřík trestů kontaktovat s výzvou k doplnění, což může celý proces vyřízení výrazně prodloužit. Pokud potřebujete výpis z trestního rejstříku urgentně, doporučuje se zvolit jiný způsob jeho získání, například osobní návštěvu Rejstříku trestů nebo Czech Pointu.

Žádost o výpis

Výpis z trestního rejstříku si můžete pohodlně vyřídit i bez nutnosti osobní návštěvy úřadu, a to prostřednictvím pošty. Tato možnost je ideální pro ty, kteří nemají čas nebo možnost dostavit se osobně. Jak na to? Stačí si stáhnout a vyplnit žádost o výpis z trestního rejstříku. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. V žádosti uveďte své osobní údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště. Dále specifikujte, o jaký druh výpisu máte zájem (obyčejný, rozšířený, evropský). Nezapomeňte žádost podepsat. Podpis musí být úředně ověřen. Ověření podpisu provedete na poště, Czech POINTu nebo u notáře. K žádosti přiložte kopii svého platného dokladu totožnosti. Správní poplatek uhraďte předem. Informace o výši poplatku a způsobu platby naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Kompletní žádost s přílohami zašlete na adresu Rejstříku trestů, Soudní 9, 128 10 Praha 2. Výpis z trestního rejstříku vám bude následně doručen na adresu trvalého bydliště do 30 dnů od doručení vaší žádosti.

Kam s žádostí?

Správné kolky

Pro získání výpisu z trestního rejstříku poštou je nezbytné uhradit správní poplatek. Ten činí v roce 2023 částku 100 Kč. Platbu je možné provést kolkovou známkou. Kolková známka musí být vylepena na žádosti o vydání výpisu. Důležité je, aby kolková známka byla platná. Její platnost ověřte na zadní straně známky, kde je uvedeno datum platnosti. Nepoužívejte poškozené nebo neplatné kolky. V případě pochybností se obraťte na příslušný úřad, kde vám poradí s výběrem a použitím správné kolkové známky.

výpis z trestního rejstříku pošta

Kromě kolkové známky je možné poplatek uhradit i jinými způsoby, například bankovním převodem. Informace o dalších možnostech platby naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Pamatujte, že žádost o výpis z trestního rejstříku bez úhrady správního poplatku vám bude vrácena jako nevyřízená.

Důkaz totožnosti

Dodací adresa

Výpis z trestního rejstříku si můžete nechat zaslat i poštou. Je to sice trochu staromódní způsob, ale pro někoho může být pohodlnější než online žádost. Stačí si stáhnout formulář “Žádost o výpis z trestního rejstříku”, který najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Vyplněný a podepsaný formulář pak pošlete na adresu Rejstříku trestů, Soudní 9, 170 68 Praha 7. Nezapomeňte k žádosti přiložit kopii vašeho dokladu totožnosti a správní poplatek. Výpis vám bude doručen do vlastních rukou na adresu, kterou uvedete v žádosti.

Doba vyřízení

Doba vyřízení výpisu z trestního rejstříku poštou se obvykle pohybuje okolo 5 až 10 pracovních dnů od doručení vaší žádosti Rejstříku trestů. Je důležité si uvědomit, že tato doba je pouze orientační a může se lišit v závislosti na aktuální vytíženosti Rejstříku trestů a České pošty. V případě zvýšeného počtu žádostí, například po novém roce, může být doba vyřízení delší. Pro urychlení celého procesu je důležité podat žádost o výpis z trestního rejstříku poštou kompletně a správně vyplněnou, včetně všech požadovaných příloh a poplatku. V případě, že vaše žádost nebude obsahovat všechny náležitosti, bude vás Rejstřík trestů kontaktovat s výzvou k doplnění, což může celý proces vyřízení výrazně prodloužit. Pokud potřebujete výpis z trestního rejstříku urgentně, doporučuje se zvolit jiný způsob jeho získání, například osobní návštěvu Rejstříku trestů nebo Czech Pointu.

výpis z trestního rejstříku pošta