Dohoda o provedení práce na dobu neurčitou: Mýtus, nebo realita?

DPP a její charakteristika

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbenou formou krátkodobé a příležitostné práce v České republice. Existují dva typy DPP: na dobu určitou a na dobu neurčitou. DPP na dobu určitou se uzavírá na předem stanovenou dobu, zatímco DPP na dobu neurčitou platí až do odvolání. V obou případech ale platí, že rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele.

DPP se hodí pro jednoduché úkoly, které nevyžadují speciální kvalifikaci. Typicky se jedná o pomocné práce v administrativě, úklid, výpomoc v obchodě nebo manuální práce. Výhodou pro zaměstnance je flexibilita a možnost si přivydělat. Zaměstnavatel zase nemusí řešit tolik administrativy jako u klasického pracovního poměru.

Je důležité si uvědomit, že DPP má svá specifika. Zaměstnanec na DPP nemá nárok na dovolenou ani nemocenskou. Také se mu nezapočítává do důchodu. Před podpisem DPP je proto důležité si pečlivě prostudovat všechny podmínky a zvážit, zda je tato forma práce pro vás skutečně výhodná.

Doba trvání DPP: Omezení

U dohody o provedení práce (DPP), ať už na dobu určitou nebo neurčitou, je potřeba si pohlídat maximální rozsah odpracované doby. Zákoník práce jasně stanoví limit 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele během jednoho kalendářního roku. A to i v případě, že máte během roku u téhož zaměstnavatele uzavřeno více DPP, ať už na dobu určitou nebo neurčitou.

Pozor si dejte i na situaci, kdy máte současně uzavřenou DPP a zároveň běžný pracovní poměr u stejného zaměstnavatele. I v tomto případě se hodiny z DPP počítají do limitu 300 hodin. Překročení limitu 300 hodin může mít nepříjemné následky, a to jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

Zákoník práce umožňuje sjednat DPP na dobu určitou i neurčitou. DPP na dobu neurčitou se od té na dobu určitou liší pouze absencí data ukončení. Všechny ostatní podmínky, včetně omezení délky trvání, se řídí stejnými pravidly.

Dohoda na dobu neurčitou v zákoníku práce

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti patří mezi nejrozšířenější formy krátkodobé a flexibilní práce v České republice. Na rozdíl od standardního pracovního poměru se sjednávají na dobu určitou, maximálně na 1 rok. V praxi se ale často stává, že strany mají zájem ve spolupráci pokračovat i po uplynutí této doby. Co v takovém případě? Zákoník práce možnost sjednat dohodu o provedení práce na dobu neurčitou ani dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou neumožňuje. Pokud si strany přejí ve spolupráci pokračovat, musí uzavřít novou dohodu, a to opět maximálně na 1 rok. Opakované uzavírání smluv na dobu určitou ale může být vnímáno jako obcházení zákona, a to zejména v případě, že pracovní poměr vykazuje znaky závislé práce. V takovém případě hrozí, že soud dohodu prohlásí za neplatnou a uzná existenci pracovního poměru na dobu neurčitou. Pro zaměstnance to může znamenat nárok na doplacení mzdy, odstupného a dalších benefitů. Pro zaměstnavatele pak riziko pokuty a dalších sankcí.

Co z toho plyne pro praxi? Pokud plánujete dlouhodobější spolupráci, je vhodné zvážit uzavření standardního pracovního poměru. V případě krátkodobých a jednorázových prací je možné využít dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, ale je potřeba dbát na dodržování zákonných limitů a vyvarovat se obcházení zákona.

Smysl a účel DPP

Dohody o provedení práce, ať už na dobu určitou nebo neurčitou, se staly běžnou součástí českého pracovního trhu. Jejich smyslem je zjednodušit administrativu a snížit náklady jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance v případech krátkodobé a spíše nahodilé práce. Zaměstnavatelé je využívají pro sezónní práce, jednorázové úkoly nebo výpomoc v krátkých špičkách. Pro zaměstnance pak představují možnost si přivydělat ke studiu, k důchodu nebo k jiné práci. Důležité je zmínit, že dohoda o provedení práce s sebou nenese tolik povinností a závazků jako klasický pracovní poměr. Odpadá například povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, pokud odměna za práci nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně. Je však nutné si uvědomit, že DPP, ať už na dobu určitou nebo neurčitou, nenahrazuje plnohodnotný pracovní poměr a neposkytuje stejnou míru ochrany a jistoty.

Rizika obcházení zákona

Obcházení zákona s dohodami o provedení práce, ať už na dobu určitou nebo neurčitou, s sebou nese rizika pro obě strany. Zaměstnavatelé, kteří se uchylují k tomuto kroku, aby se vyhnuli povinnostem plynoucím z pracovního poměru, jako je placení odvodů a poskytování benefitů, riskují pokuty od inspektorátu práce. Inspektoři se zaměřují na případy, kdy je dohoda o provedení práce využívána k dlouhodobé a systematické práci, která by měla být vykonávána v pracovním poměru. Pro zaměstnance představuje obcházení zákona nejistotu a ztrátu výhod. Mohou se setkat s problémy při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěr, jelikož banka nemusí brát dohodu o provedení práce jako dostatečný doklad o příjmu. V případě nemoci nebo úrazu nemají nárok na nemocenskou v plné výši. Důležité je si uvědomit, že dohody o provedení práce jsou vhodné pro krátkodobé a jednorázové úkoly. Pokud se jedná o dlouhodobou spolupráci, je vždy výhodnější a bezpečnější pro obě strany uzavřít pracovní smlouvu.

Alternativy k DPP na dobu neurčitou

Dohoda o provedení práce (DPP) na dobu neurčitou sice existuje, ale není tak běžná jako na dobu určitou. Zaměstnavatelé ji volí spíše výjimečně, a to pro dlouhodobé, ale sporadické úkoly. Pokud hledáte stabilnější zaměstnání, existují alternativy:

Pracovní poměr na dobu neurčitou je nejstabilnější formou. Zaručuje vám pevnou pracovní dobu, pravidelný příjem a veškeré benefity. Nevýhodou pro zaměstnavatele je složitější administrativa a vyšší náklady.

Pracovní poměr na dobu určitou je vhodný pro projekty s jasným koncem. Nabízí podobné podmínky jako na dobu neurčitou, ale jen na předem danou dobu.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) umožňuje pracovat maximálně 20 hodin týdně pro jednoho zaměstnavatele. Je vhodná pro doplňkovou činnost.

Živnostenské oprávnění vám dává svobodu a flexibilitu, ale také zodpovědnost za vlastní podnikání. Musíte si sami hradit odvody a daně.

Volba nejvhodnější formy spolupráce závisí na vašich preferencích, potřebách a typu práce. Nebojte se probrat s potenciálním zaměstnavatelem všechny možnosti a vybrat tu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Shrnutí: Jasné NE

Dohody o provedení práce, ať už na dobu určitou nebo neurčitou, se staly běžnou součástí českého pracovního trhu. Často se ale zapomíná na jejich specifika a omezení. Zatímco pro krátkodobé a nahodilé práce můžou být výhodné, pro dlouhodobější spolupráci se nehodí. Hlavním důvodem je absence mnoha benefitů a ochrany, které zaručuje klasický pracovní poměr. U dohody o provedení práce neexistuje možnost odstupného, ​​nárok na dovolenou je omezený a nemocenská je hrazena jen za určitých podmínek. Navíc u dohody o provedení práce na dobu neurčitou hrozí riziko jednostranného ukončení ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu, což s sebou nese značnou nejistotu. V konečném důsledku tak pro dlouhodobější spolupráci jasně dominují výhody klasického pracovního poměru, který zaručuje větší stabilitu, ochranu a benefity.

Publikováno: 21. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor: Karel Čapek

Tagy: dohoda o provedení práce na dobu neurčitou