Home Credit půjčka

Home Credit, a.s, patří mezi společnosti poskytující celou škálu úvěrových produktů. Jako člen skupiny Home Credit. Společnost své...

Provident Financial půjčka

Společnost Provident Financial s.r.o. byla založená ve Velké Británii, do České republiky se tato společnost dostala v roce 1997 a od té...

nařízení práce přesčas

Nařízení Práce Přesčas

Práce přesčas: Co říká nařízení a na co máte právo?

Definice práce přesčas Prací přesčas se rozumí práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele, na jeho pokyn nebo s jeho vědomím, nad rámec stanovené týdenní pracovní doby vyplývající z rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec běžné týdenní pracovní doby. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit...