Home Credit půjčka

Home Credit, a.s, patří mezi společnosti poskytující celou škálu úvěrových produktů. Jako člen skupiny Home Credit. Společnost své...

Provident Financial půjčka

Společnost Provident Financial s.r.o. byla založená ve Velké Británii, do České republiky se tato společnost dostala v roce 1997 a od té...

vzor zplnomocnění

Zplnomocnění Vzor

Potřebujete vzor zplnomocnění? Právní rádce zdarma!

Pojem zplnomocnění Zplnomocnění je právní akt, kterým jedna osoba (zmocnitel) pověřuje druhou osobu (zmocněnce), aby za ni jednala a činila právní úkony. Zmocněnec pak jedná vlastním jménem, ale na účet zmocnitele. Pro běžné situace existují vzory zplnomocnění, které usnadňují jejich sepsání. Vzor zplnomocnění...