Home Credit půjčka

Home Credit, a.s, patří mezi společnosti poskytující celou škálu úvěrových produktů. Jako člen skupiny Home Credit. Společnost své...

Provident Financial půjčka

Společnost Provident Financial s.r.o. byla založená ve Velké Británii, do České republiky se tato společnost dostala v roce 1997 a od té...

Nemoc z povolání: Jak postupovat a domoci se práva

Definice nemoci z povolání Nemoc z povolání je onemocnění, které vzniklo prokazatelně vlivem práce nebo v přímé souvislosti s ní. Nejedná se o krátkodobé onemocnění, ale o dlouhodobý zdravotní problém, který může vést k trvalým následkům. Pro uznání nemoci z povolání je nutné splnit několik podmínek. ...

Insolvence a práce na dohodu: Co smíte a co ne?

Insolvence a pracovní poměr V případě insolvence se mnoho lidí ptá, zda je možné pracovat na dohodu a jak tato práce ovlivní jejich situaci. Dobrá zpráva je, že práce na dohodu je při insolvenci možná a může být i výhodná. Existují dva základní typy dohod: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. U...

Darovací smlouva vzor PDF: Stáhněte si zdarma vzor!

Definice darovací smlouvy Darovací smlouva je dvoustranný právní akt, kterým dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo majetek na obdarovaného, a ten dar přijímá. Pro platnost darovací smlouvy je vždy vyžadována písemná forma, pokud se darování neuskutečňuje předáním věci. Vzor darovací smlouvy v PDF...

Platí úřad práce sociální pojištění? Právo na vaší straně

Sociální pojištění Úřad práce za vás hradí zdravotní pojištění po celou dobu, kdy jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. Sociální pojištění za vás úřad práce neplatí. Výjimkou je situace, kdy pobíráte podporu v nezaměstnanosti a zároveň se účastníte rekvalifikačního kurzu, který pro vás úřad...

Zaměstnavatel Za Mě Nepodal Daňové Přiznání

Zaměstnavatel nepodal daňové přiznání: Co teď?

Povinnost zaměstnavatele Zaměstnavatel má ze zákona povinnost podat za své zaměstnance, ze kterých odvádí zálohovou daň z příjmu, vyúčtování daně a to nejpozději do konce března následujícího roku. Pokud tak neučiní, porušuje zákon a hrozí mu pokuta. Zaměstnanec se v takové situaci ocitá v nepříjemné situaci,...

Dohoda o provedení práce na dobu neurčitou: Mýtus, nebo realita?

DPP a její charakteristika Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbenou formou krátkodobé a příležitostné práce v České republice. Existují dva typy DPP: na dobu určitou a na dobu neurčitou. DPP na dobu určitou se uzavírá na předem stanovenou dobu, zatímco DPP na dobu neurčitou platí až do odvolání. V obou...

Embargo

Embargo v právu: Kdy a proč se používá?

Definice embarga Embargo je v mezinárodním obchodě a politice důležitým nástrojem. Jedná se o zákaz vývozu nebo dovozu zboží, kapitálu nebo služeb do určité země nebo z určité země. Embarga se používají z různých důvodů, nejčastěji jako prostředek politického nátlaku nebo sankce. Mohou být uvalena na základě...

Změna dohody o provedení práce: Co je dobré vědět?

Změna dohody: Písemně Změna dohody o provedení práce i modifikace smlouvy o vykonání určité práce vyžadují písemnou formu. Pokud se vy nebo váš zaměstnavatel rozhodnete pro úpravu některých bodů, nestačí si jen tak podat ruce. Všechny změny, ať už se týkají odměny, termínu, nebo rozsahu práce, musí být...

Univerzální Plná Moc Vzor

Univerzální plná moc vzor: Stáhněte si vzor zdarma!

Co je plná moc? Plná moc je dokument, kterým zmocňujete jinou osobu, aby vás zastupovala a jednala vaším jménem. Můžete se setkat s pojmy jako univerzální plná moc nebo vzor dokumentu plné moci. Univerzální plná moc vám umožňuje zmocnit někoho k vyřizování široké škály záležitostí, zatímco specifická plná moc se...

Zákon O Reklamě

Nový zákon o reklamě: Co se změní?

Definice reklamy Reklama je všudypřítomnou součástí našich životů a její definice je klíčová pro pochopení zákonných norem, které ji regulují. Zákon o reklamě, konkrétně zákon č. 40/1995 Sb., definuje reklamu jako „sdělení, jehož cílem je podporovat prodej nebo spotřebu zboží, služeb, nemovistostí, práv nebo...